Moscow Pre-Finals ACM ICPC Workshop 2016, hosted by MIPT.

 

Match Score:
Moscow
20
3187:00
:
22
3960:00
North

Japanese OI Team Selection 2016

Last success: 04:58:31, SPb SU: Pony Trippers (Logunov, Riazanov, Simonov), problem I
Last Submit: 04:59:48, ITMO University 1 (Bardashevich, Kovsharov, Smykalov), problem F

PlaceTeam nameA
7/10
B
0/3
C
8/9
D
4/10
E
6/6
F
0/18
G
8/16
H
5/11
I
4/12
TotalTimeDirtSE
1.
SPb SU: Base (Ershov, Gordeev, Pyshkin)
+
1:17
-
+
0:58
+2
4:07
+
1:56
-
+
0:48
+
3:13
+1
4:20
7105930%0.25
2.
ITMO University 1 (Bardashevich, Kovsharov, Smykalov)
+
1:39
-
+
0:56
+
1:25
+
4:03
-17
5:00
+3
1:35
+1
4:33
+1
2:51
7112241%0.25
3.
Moscow IPT: Jinotega (Semenov, Smirnov, Zhuk)
+
0:41
-
+
0:50
+2
4:29
+
4:20
-
+
1:23
-
+1
3:17
696033%0.23
4.
Moscow SU: Trinity (Akhmedov, Gorbunov, Shlyunkin)
+
1:39
-
+
0:47
+
2:29
+
3:43
-
+1
1:19
+5
4:24
-4
4:59
698150%0.21
5.
SPb SU: Pony Trippers (Logunov, Riazanov, Simonov)
+
2:03
-
+1
1:41
-
+
4:30
-
+1
3:07
+
4:18
+1
4:59
6129833%0.21
6.
Moscow IPT: Cryptozoology (Golovanov, Ivashchenko, Ostanin)
+1
1:10
-3
4:57
+
0:53
-2
4:59
+
3:03
-
+1
1:51
+
2:13
-
559028%0.15
7.
Moscow IPT: Amethysts (Belykh, Popovkin, Proskurin)
+2
4:43
-
+
4:00
-
-
-
+
1:33
-
-
365640%0.04
8.
Northern (Arctic) FU (Cheshokov, Popovich)
-
-
+
2:56
-
-
-1
0:49
+2
4:25
-
-
248150%0.00
Submits sent:10391061816111295
Accepted:7
(70%)
0
(0%)
8
(88%)
4
(40%)
6
(100%)
0
(0%)
8
(50%)
5
(45%)
4
(33%)
42
(44%)
Dirt:3
(30%)
0
(0%)
1
(11%)
4
(50%)
0
(0%)
0
(0%)
8
(50%)
6
(54%)
4
(50%)
26
(38%)